onder-wijs.nl's Podcast: Laten we ons ff gedragen.

Podcast #4 Steffie van der Meijden in gesprek met Eustache Sollman

December 27, 2021 onder-wijs.nl Season 1 Episode 4
onder-wijs.nl's Podcast: Laten we ons ff gedragen.
Podcast #4 Steffie van der Meijden in gesprek met Eustache Sollman
Show Notes

In deze podcast ga ik in gesprek met Eustache Sollman van breek de stilte. 
Deze gedragsexpert weet alles van selectief mutisme. Voor mij een leerzame podcast, die iedereen mag horen.