onder-wijs.nl's Podcast: Laten we ons ff gedragen.

Podcast #2 Steffie van der Meijden in gesprek met Monique Schoenmakers

December 13, 2021 onder-wijs.nl Season 1 Episode 2
onder-wijs.nl's Podcast: Laten we ons ff gedragen.
Podcast #2 Steffie van der Meijden in gesprek met Monique Schoenmakers
Show Notes

In deze aflevering ga ik in gesprek met Monique Schoenmakers. Gedragskundige bij Autisme  Steunpunt Zuidoost-Brabant. Een super interessant gesprek over alles wat Monique tegenkomt tijdens haar werk!